Product Owner

Miejsce: Zielona Góra

powrót do listy

Osoba na tym stanowisku pełni w Metapacku funkcję ambasadora produktu. Rozumie przy tym kierunek rozwoju firmy i trendów panujących na rynku eCommerce. Od Product Ownera oczekujemy umiejętności komunikowania tej wizji. Ważna przy tym jest otwartość na wszystkie pytania i wątpliwości zaangażowanych stron. Dzięki temu Product Owner może budować i wzmacniać relacje między światami IT i Biznesu oraz korzystać z puli ich wspólnych doświadczeń. Efektem jego działań jest najwyższej jakości produkt wspierający działanie rynku eCommerce we wszystkich zakątkach globu.

Do Twoich głównych zadań będą należały:

 • wspieranie Line Managera w zarządzaniu zadaniami zespołu Product Ownerów w polskiej lokalizacji,
 • wspieranie Teamu Product Ownerów przez:
  • udzielanie doraźnego wsparcia w obliczu wyzwań w pracy nad rozwojem produktu,
  • pełnienie roli mentora w obszarze dobrych praktyk, radzenia sobie z wyzwaniami i kluczowymi interesariuszami wpływającymi na strategię rozwoju produktu,
  • wspieranie w definiowaniu i ustalaniu priorytetów, harmonogramu prac nad produktami,
  • monitorowanie obciążenia pracą i postępów prac zespołu Właścicieli Produktu.
 • komunikowanie wymagań biznesowych i kierunku rozwoju produktu zespołom developerskim odpowiedzialnym za rozwój technologiczny produktów Metapack,
 • identyfikowanie, definiowanie i przekazywanie do developmentu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu,
 • wyznaczanie kierunku i tempa zmian poszczególnych elementów naszej platformy we współpracy z Product Management,
 • tworzenie i utrzymanie przejrzystego backlogu produktu,
 • monitorowanie prac nad rozwojem produktu, identyfikowanie miejsc wymagających szczególnej uwagi, usprawnień lub zmian,
 • ciągłe pozyskiwanie wiedzy na temat wymagań rynku,
 • branie udziału w spotkaniach produktowych, komunikowanie postępów prac, konsultowanie zależności produktowych, zagrożeń oraz sugerowanie potencjalnych rozwiązań.

Szukamy osób, które:

 • mają doświadczenie w pracy Product Ownera, mile widziane przy rozwijaniu produktów backendowych,
 • mają wiedzę na temat rozwoju i dostarczania oprogramowania w infrastrukturze chmurowej,
 • cenią pracę w środowisku opartym o dobre praktyki AGILE,
 • mają rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • potrafią uzasadnić przyjęty kierunek rozwoju produktu i umiejętnie komunikować go do innych zespołów
 • potrafią samodzielnie wyznaczać priorytety i zarządzać sobą w czasie,
 • mają umiejętność motywowania współpracowników do wspólnej pracy nad rozwojem danego produktu i rozumienia spójności tego produktu z ekosystemem usług Metapack,
 • swobodnie komunikują się w języku angielskim.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w rozwijaniu produktów IT dla rynków eCommerce, logistyki, dostaw,
 • rozumienie istoty działania zespołów programistycznych rozwijających i dostarczających oprogramowanie w sposób zautomatyzowany w oparciu o praktyki CI/CD,
 • wiedza na temat zarządzania oprogramowaniem w środowisku chmurowym Amazon AWS,
 • znajomość systemu Atlassian JIRA.

Co oferujemy w zamian?

 • możliwość długofalowej pracy nad produktem dedykowanym ciągle rosnącemu i zmieniającemu się rynkowi eCommerce,
 • profesjonalne wdrożenie, opiekę lidera i zespołu w pierwszych miesiącach pracy,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, darmowy dostęp do platform szkoleniowych online,
 • do 30 dni urlopu w roku (dodatkowe dni są przyznawane wraz ze stażem pracy w Metapack),
 • dodatkowy dzień urlopu na działalność dobroczynną, wolontariat,
 • dofinansowanie wpłat dokonywanych przez Ciebie na wybrane przez Ciebie cele charytatywne,
 • darmową, prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjną ofertę ubezpieczenia na życie,
 • dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych – tym większe, im dłużej z nami jesteś,
 • darmowe kursy języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego,
 • komfortowe warunki pracy –pokoje relaksu, słodycze, świeże owoce, darmowe nielimitowane paliwo dla umysłu (kawa), imprezy integracyjne,
 • możliwość pracy w home-office z użyciem sprzętu udostępnionego przez Metapack,
 • lub w biurze przygotowanym zgodnie z wszystkimi wymogami bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Praca w IT
Chcemy, aby pracowali z nami super ludzie.
Sprawdź nasz proces rekrutacji